“IV. Ar-Ge Proje Pazarı” başvuru formu
1. Kişisel Bilgiler
2. Proje
3. Proje Ek Bilgiler
4. Değerlendirme
5. Kaydet

Bartın Üniversitesi tarafından ulusal düzeyde düzenlenen “IV. Ar-Ge Proje Pazarı” katılım koşullarında belirtilen şartları dikkatle okuduğumu, katılım yükümlülüklerine uyduğumu ve yarışma şartlarını tümüyle kabul ettiğimi, projemin daha önce ticarileşmediğini, daha önce düzenlenen proje pazarı yarışması etkinliklerinde ödül almadığını ve fikri mülkiyet haklarının tarafıma ait olduğunu, verdiğim bilgilerin doğruluğunu, projemin sergilenmesine, herhangi bir amaçla umuma açık hale getirilmesine, kitap haline getirilmesine ve dağıtılmasına, poster sunumlarımın bastırılmasına ve sergilenmesine, sözlü sunum ve proje önerilerimin kitap haline getirilmesine, power point sunumlarımın CD haline getirilmesine ve dağıtılmasına muvafakat verdiğimi ve bu hususlarla ilgili olarak ücret talep etmeyeceğimi bu belge ile beyan ediyorum.

IV. Ar-Ge Proje Pazarı yarışmasına göndermiş olduğum proje; şahsıma/ekibime ait özgün bir çalışmanın nihai eseri olup, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin proje üzerinde hak iddia etmesi durumunda ise; tüm yasal çerçevede oluşacak sorumlulukların da şahsıma ait olduğunu bu belge ile kabul ederim.

Proje önerisinin uygun kategoride bildirilmesi gerekmektedir
Özet kitapçığında yer alacaktır
Virgül ile ayırınız
Kişileri satırlar ile ayırınız
Lütfen posteriniz için bu ( png , pdf , pptx ) şablonu kullanınız.
Göndereceğiniz poster pdf formatında ve 70cm x 100cm sayfa boyutlarında olmalıdır.
İl dışı katılımcılar için